Návod – Houpací skleněná figurka

Skleněný houpací čáp

Pohled do dílny

Pijící pták. Vypadá to jako Perpetuum mobile? Může se houpat hodiny i dny. Ponořením jeho zobáku do vody ho rozhoupete. Pohybem barevné tekutiny je zajištěno několikadenní houpání. Tělíčko ptáka je naplněné obarvenou těkavou kapalinou, zobáček je nabarven a posypán skleněným pískem. Je-li zobák suchý, má celý ptáček stejnou teplotu a tlak nasycených par v hlavičce je stejný jako v zadečku. Situace se změní, je-li zobák mokrý. Odpařování vody, zrychlené kývavými pohyby ptáka, způsobuje ochlazení hlavy a snížení tlaku nasycených par v hlavě – mezi hlavou a zadečkem se vytvoří tlakový gradient, vedoucí k nasávání kapaliny. Se zvyšováním hladiny v „krku“ ptáka se mění jeho těžiště, takže se ptákova hlava sklání, až se (ve vodorovné poloze) zobák namočí do vody v nádobce. Zároveň dojde k obnažení dolního konce trubice v zadečku a propojení hlavy a zadečku, tlaky se vyrovnají, hladiny také a pták se opět vztyčí. Pták přestává pracovat při 100%ní vlhkosti vzduchu (nedochází k odpařování), při nízké hladině vody v nádobce (suchý zobák), nebo tehdy, kdy se v místnosti nevětrá nebo netopí (kdy je tedy teplota stálá a nekolísá), dojde postupně k vyrovnání teploty vody na teplotu vzduchu.

Doporučení: Voda ve skleničce musí mít pokojovou teplotu, nesmí být studená nebo příliš teplá, potom čáp nefunguje tak jak má. Používejte destilovanou vodu, zabrání tvoření usazeniny na zobáčku. Je to fyzikální pomůcka, není to hračka pro děti. Používáme sklo SIMAX. Jedná se o výhradně ruční práci a každý výrobek se vyrábí a vyvažuje zvlášť. Výrobky se vyvažují a kontrolují 24 hodin při teplotě cca 23 stupňů. Pokud Vám nefunguje tak jak má většinou je to vlivem špatného prostředí, tlaku, vlhkosti, zimy a tepla.

Historie: Tento vynález byl patentován v USA roku 1946 jako termodynamický pták chemikem Milesem V. Sullivanem (vynalezeno v rozmezí let 1910 až 1940), od roku 1940 se houpací pijící pták dostal do světa jako velmi žádaná hračka.

Varování: Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vyhněte se rozbití skla, obsahuje malé části. Není určeno pro děti. Použitá kapalina může zanechat barevné skvrny. Udržujte mimo dosah plamenů a jiných zdrojů tepla. Po náhodném rozbití kapalina rychle vyprchá, během několika sekund, kapalina je nehořlavá a není zdraví nebezpečná.

Návod k použití: Balení obsahuje 1x houpací čáp, 1x skleničku, 1x stojánek. Naplňte skleničku destilovanou vodou a postavte čápa na stojánek, v hlavičce nesmí být žádná tekutina, nechte při pokojové teplotě cca 3 hodiny a poté namočte zobáček čápa do vody, při dobrých podmínkách se vydrží houpat, dokud má ve skleničce dostatečné množství vody.

Jsme výrobcem tohoto produktu.