Čápy vyrábíme na Kaňku

Naše malá sklářská dílna, kde vyrábíme nejen houpací čápy se nachází na okraji města Kutná Hora v místě zvaném Kaňk. Jedná se o světově známou lokalitu především pro znalce paleonotologie. Kdysi dávno, myšleno v době kdy se Země utvářela a procházela obdobím Křídy, býval vrch kopec Kaňk ostrovem uprostřed moře. Dnes si můžete na vrcholu Kaňku prohlédnout drobný jámový vápencový lom, který v sobě skrývá pozůstatky mořského příbojového útesu. Významní čeští a zahraniční paleonotologové zde zdokumentovali rozmanité zkameněliny mlžů, mechovek a dírkovců a pár nových druhohorních živočichů. Jeden z nově nalezených druhů mechovek dostal po místě nálezu i svůj název – Kaňkopora kaňkensis. V roce 1933 byl tento malý vrch vyhlášen Národní přírodní památkou.
K dalším zajímavostem Kaňku jistě patří první bezbariérová rozhledna – Havířská bouda. Z jejího vrcholu můžete spatřit nejen krásy Kutné Hory, ale při dobrém počasí i Říp a když budete mít opravdu štěstí také Krkonoše.
Nesmíme zapomenout na slavné okamžiky Kaňku, kdy se v druhé polovině 13. století objevilo v jeho nitru rozsáhlé naleziště stříbra, mědi, ale i vzácných minerálů. Těžební činnost probíhala v okolí Kaňku až do 20. století. V celé oblasti vrcholu můžeme ještě dnes vidět pozůstatky těžby jako jsou propadlé šachty, či staré haldy.
Pokud budete mít zájem a navštívíte kromě Kutné Hory i Kaňk, cestu po zajímavostech našeho okolí vám umožní naučná stezka zvaná Stříbrná stezka.
Navštivte náš e-shop, kde si můžete koupit skleněné houpací čápy různých velikostí a barev, které byly vyrobeny v naší dílně.